حمل و نقل داخل تهران رایگان میباشد

           لیست قیمت  مبلیران  (محمدی )
نام
محصول
فروش استاندارد(سایت)
قیمت فروش 1402
 دیاکو ساده -7نفره 548,000,000
 پاتریس-7نفره 516,000,000
  درسا-7نفره 493,000,000
 درسا پایه طلایی-7نفره 511,000,000
 درسا پایه کروم-7نفره 507,000,000
 آترین-7نفره 492,000,000
  ال آراز-7نفره 478,000,000
 ال آترین-6نفره 436,000,000
 ونیز ساده-7نفره 566,000,000
 ونیز مکانیزه-7نفره 615,000,000
 مبل هلن ساده -7نفره 564,000,000
 هلن 7 نفره مکانیزم 626,000,000
 پارسا ثابت پایه چوبی کروم  -8نفره 590,000,000
 پارساثابت پایه چوبی طلایی -8نفره 594,000,000
 پارسا ثابت تمام چوبی -8نفره 587,000,000
 پارسا گردون پایه کروم  -8نفره 638,000,000
 پارسا گردون پایه طلایی -8نفره 663,000,000
کارن طلایی-7نفره 504,000,000
 کارن کروم-7نفره 499,000,000
 کارن تمام چوب-7نفره 500,000,000
 مبل توکا- 7نفره 586,000,000
 مبل راشل-7نفره 566,000,000
 مبل افشید – 8نفره 590,000,000
 مبل افشید- 7نفره ثابت 526,600,000
 مبل برنا – 8نفره مکانیزم 638,000,000
 مبل برنا- 7نفره ثابت 567,900,000
 مبل لورنس- 7نفره 573,500,000
 مبل ماکان – 8نفره مکانیزم 657,000,000
 مبل آراز- 7نفره 531/600/000
زیرکار کلاسیک آرکا  10نفره 908,000,000
زیرکار کلاسیک صدف 9نفره 869,000,000
زیرکارکلاسیک نیکا 9نفره 821,000,000
زیرکار کلاسیک فرانسوی 9نفره (کوئین) 870,000,000
زیرکار کلاسیک اطلس 9نفره 764,000,000
زیرکار کلاسیک ونوس 10نفره 782,000,000
زیرکار کلاسیک سورنا 9نفره 811,000,000
زیرکار کلاسیک لورنزو 9نفره 894,000,000
زیرکار کلاسیک لایت 9نفره 737,000,000
زیرکار کلاسیک آنجل 9نفره 755,000,000
زیرکار کلاسیک چراغان 9نفره 837,000,000