لیست قیمت در تمام شعب مبلیران

مشتریان محترم
هزینه حمل و نقل برای خارج از تهران به قیمت محصول اضافه می‌شود.
 دیاکو ساده -7نفره 395,000,000
 دیاکو منبتی-7نفره 415,000,000
 پاتریس-7نفره 372,000,000
  درسا-7نفره 355,000,000
 درسا پایه طلایی-7نفره 369,000,000
 درسا پایه کروم-7نفره 366,000,000
 آترین-7نفره 354,000,000
  ال آراز-7نفره 346,000,000
مبل آراز -7نفره 346,000,000
 ال آترین-6نفره 316,000,000
 ونیز ساده-7نفره 409,000,000
 ونیز مکانیزه-7نفره 444,000,000
 مبل هلن ساده -7نفره 407,000,000
 هلن 7 نفره- مکانیزم 452,000,000
 پارسا ثابت پایه چوبی کروم  -8نفره 426,000,000
 پارساثابت پایه چوبی طلایی -8نفره 429,000,000
 پارسا ثابت تمام چوبی -8نفره 424,000,000
 پارسا گردون پایه کروم  -8نفره 461,000,000
 پارسا گردون پایه طلایی -8نفره 479,000,000
کارن طلایی-7نفره 363,000,000
 کارن کروم-7نفره 360,000,000
 کارن تمام چوب-7نفره 361,000,000
 مبل توکا- 7نفره 423,000,000
 مبل راشل-7نفره 423,000,000
 مبل افشید – 8نفره 426,000,000
 مبل افشید- 7نفره ثابت 379,800,000
 مبل برنا – 8نفره مکانیزم 460,000,000
 مبل برنا- 7نفره ثابت 409,800,000
 مبل لورنس- 7نفره 413,700,000
زیرکار کلاسیک فرانسوی 9نفره (کوئین) 627,000,000
زیرکار کلاسیک اطلس 9نفره 550,000,000
زیرکار کلاسیک ونوس 10نفره 563,000,000
زیرکار کلاسیک سورنا 9نفره 583,000,000
زیرکار کلاسیک لورنزو 9نفره 643,000,000
زیرکار کلاسیک لایت 9نفره 530,000,000
زیرکار کلاسیک آنجل 9نفره 544,000,000