لیست قیمت در تمام شعب مبلیران

مشتریان محترم
هزینه حمل و نقل برای خارج از تهران به قیمت محصول اضافه می‌شود.
نام محصول فروش استاندارد(ریال)
 دیاکو ساده 333000000
 دیاکو منبتی 370000000
 پاتریس 312000000
  درسا 306000000
 درسا پایه فلزی 321000000
 آترین 303000000
  ال دایان 331000000
  ال آراز 291000000
 ال آترین 261000000
 ونیز ساده 349000000
 ونیز مکانیزه 392000000
 مبل هلن ساده 352000000
 هلن 7 نفره مکانیزم 395000000
 پیچک و نیلو 381000000
 پارسا ثابت پایه چوبی کروم  -8نفره 379000000
 پارساثابت پایه چوبی طلایی -8نفره 383000000
 پارسا ثابت تمام چوبی -8نفره 375000000
 پارسا گردون پایه کروم  -8نفره 441000000
 پارسا گردون پایه طلایی -8نفره 459000000
 کلاسیک آرکا  10نفره 588,000,000
 کلاسیک صدف 9نفره 599,000,000
کلاسیک نیکا 9نفره 571,000,000
 کلاسیک فرانسوی 9نفره (کوئین) 751,000,000
کارن طلایی 319,000,000
 کارن کروم 314,000,000
 کارن تمام چوب 313,000,000
  ال کاپریس 300,000,000
 ویولت 8نفره 346,000,000
 چستر 8نفره 427,000,000
 کلاسیک لورنزو 9نفره 787,000,000
 مبل راشل 399,000,000
  صندلی  فلور 17,000,000