لیست قیمت در تمام شعب مبلیران

هزینه حمل و نقل خارج از تهران به قیمت های اعلام شده اضافه می شود.
نام محصول  نقدی – ریال
 دیاکو ساده 265,000,000
   دیاکو منبتی 297,000,000
   پاتریس 244,000,000
  درسا 224,000,000
  درسا پایه فلزی 243,000,000
 آترین 240,000,000
  ال دایان 266,000,000
  ال آراز 230,000,000
ال آترین 222,000,000
 ونیز ساده 271,000,000
 ونیز مکانیزه 305,000,000
 مبل هلن ساده 286,000,000
هلن 7 نفره مکانیزم 321,000,000
 پارسا8نفره ثابت پایه چوبی کروم 293,000,000
پارسا8نفره ثابت پایه چوبی طلایی 296,000,000
 پارسا8نفره گردون پایه کروم 355,000,000
پارسا8نفره گردون پایه طلایی 370,000,000
پارسا8نفره تمام چوبی 289,000,000
 کلاسیک آرکا  10نفره 491,000,000
 کلاسیک صدف 9نفره 493,000,000
کلاسیک نیکا 9نفره 479,000,000
کلاسیک فرانسوی 9نفره 512,000,000
 کارن طلایی 254,000,000
 کارن کروم 251,000,000
 کارن چوبی 249,000,000
  ال کاپریس 239,000,000
راحتی سناتور 362,000,000
 ویولت 267,000,000
 صندلی  فلور 13,000,000