نماینده فروش برتر در جشنواره عید تا عید 1400 جناب آقای اردلان نماینده شهرستان رامسر معرفی میگردد، لذا یک دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ به نماینده فوق از شرکت مبلیران حسن محمدی اهدا میگردد.

با توجه به اینکه طی سال گذشته بیشترین فروش شهرستانی در بین کلیه شهرستان های ایران، شهرستان شیراز بوده، از نمایندگان محترم در آن شهرستان جناب آقایان شهدوست و فروغی نیز قدردانی میگرد و به هریک از دو نفر فوق یک دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ از شرکت مبلیران حسن محمدی اهدا میگردد.